INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej „RODO” informuję, iż:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi i Realizacji Budownictwa ZOR‑BUD we Wrześni z siedzibą przy ulicy Letniej 28, 62-300 Września.

 2. Obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych pełni Małgorzata Pawłowska, kontakt: tel. 601 76 79  78; e‑mail: biuro@zor‑bud.pl.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności ustawy o Prawie Budowlanym oraz przepisów wykonawczych.

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 •   dostępu do danych osobowych,

 •   sprostowania danych osobowych,

 •   ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 •   przenoszenia danych do innego administratora,

 •   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 •   usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

biuro@zor-bud.pl

+48 601 76 79 78

62-300 Września

 

Letnia 28

Kontakt

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Małgorzata Pawłowska


WŁAŚCICIEL

 

- uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

- rzeczoznawca

ds. sanitarnohigienicznych

w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia

Nasz zespół

Doświadczenie

 

Działając na rynku budowalnym już ponad 30 lat, proponujemy wspomóc Państwa dążenia do realizacji wymarzonego celu tj. budowy własnego domu naszym zdobytym przez lata doświadczeniem.

Zespół i atmosfera

 

Nasza współpraca ze z wieloma specjalistami i fachowcami różnych dziedzin szeroko rozumianego budownictwa, pozwala nam sprostać wymaganiom wymagających Inwestorów w realizacji śmiałych i odważnych projektów architektonicznych i konstrukcyjnych .

Gwarancja

 

Doświadczenie poparte wieloletnią działalnością na rynku budowalnym pozwala nam śmiało oferować Państwu gwarancję wysokiej jakości naszych usług.

Nasze wartości

RODO

Napisz do nas

Współpraca z Zarządcami nieruchomościami

 

Współpracując z Zarządcami nieruchomości przeprowadzamy coroczne oraz pięcioletnie okresowe kontrole konstrukcyjne tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycznej niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 • sprawdzenie stanu konstrukcji,

 • badanie stanu elewacji,

 • przegląd pomieszczeń obiektu.

Nadzory i kosztorysowanie

 

Prowadzimy i specjalizujemy się również w sporządzaniu  kosztorysów, oraz prowadzeniu kierownictwa i nadzorów nad realizacjami inwestycji budowlanych.

Projekty indywidualne

 

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych  i wielorodzinnych

 • budynków biurowych

 • obiektów magazynowych

 • koncepcyjne, budowlane, przetargowe, wykonawcze

 • termomodernizacji budynków

 • modernizacji lub adaptacji budynków istniejących

 • inwentaryzacji obiektów

 • adaptacji projektów gotowych

 • zagospodarowania terenu

 

Bogata oferta projektów typowych

 

Współpracując z wieloma biurami projektowymi z całej Polski jesteśmy wstanie zaproponować Państwu zakup powtarzalnego projektu wraz z adaptację do miejscowych warunków, jak i pomożemy w przebrnięciu przez niezbędna formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia Rzeczoznawcy SANEPID

 

Zapraszamy do współpracy architektów i projektantów branżowych w zakresie uzgodnień, opiniowania i konsultowania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Uzgodnienie obejmuje projekty architektoniczno-budowlane, w tym plany zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Okresowe przeglądy techniczne

 

Jeśli prowadzą Państwo Książkę sami, my wykonamy stosowne przeglądy i przekażemy kompletne protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyceny prac dokonujemy na podstawie powierzchni całkowitej obiektu oraz stopnia jego skomplikowania. 

Oferta

ZOR-BUD to biuro projektowe architektoniczno-konstrukcyjne, którego działalność polega na indywidualnym projektowaniu obiektów mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych i wszelkich innych zgodnie z życzeniem i oczekiwaniem klientów. Zajmuje się również dystrybucją projektów powtarzalnych wraz z ich adaptacją oraz przystosowaniem do miejscowych warunków zabudowy. 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą pracownią projektową i mamy nadzieję, że uda się Państwu znaleźć tu to, czego Państwo szukają.

Firma ZOR-BUD istnieje od 1991r.

Informacje, które poniżej zamieściliśmy, mają na celu przybliżyć Państwu profil naszej działalności i zaprosić do skorzystania z naszej oferty.

Kim jesteśmy

Napisz do nas

Zobacz ofertę

Zakład Obsługi

i Realizacji Budownictwa

Oferta pracowni projektowej ZOR-BUD

 

Ciągłe doskonaląca się nasza pracownia współpracuje z innymi biurami projektowymi i w miarę potrzeby z wybitnymi fachowcami w danej dziedzinie, by móc stawić czoła Państwa wyzwaniom.

Nasza pracownia projektowa w ramach usług oferuje wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych na zlecenie osób prywatnych, firm oraz developerów.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy umożliwia rozwiązanie różnych zagadnień budowlano-konstrukcyjnych.